Thế nào là tính trạng tương phản?

A.

Các tính trạng khác biệt nhau.

B.

Tính trạng do một cặp alen quy định.

C.

Các tính trạng cùng một loại nhưng biểu hiện trái ngược nhau.

D.

Những tính trạng số lượng và tính trạng chất lượng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Các tính trạng cùng một loại nhưng biểu hiện trái ngược nhau.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải chi tiết - đề số 17

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...