Thế nào là sự cạnh tranh giữa các ngành?

A.

Là sự ganh đua về kinh tế trong các ngành sản xuất khác nhau.

B.

Là sự ganh đua về kinh tế giữa các doanh nghiệp trong cùng một ngành hàng.

C.

Là sự ganh đua về kinh tế của các tập đoàn kinh tế lớn.

D.

Là sự ganh đua về kinh tế của các đơn vị sản xuất trong nước.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Là sự ganh đua về kinh tế trong các ngành sản xuất khác nhau.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...