Thế năng là

A.

năng lượng giải phóng khi phân giải chất hữu cơ.

B.

năng lượng ở trạng thái tiềm ẩn.

C.

năng lượng mặt trời.

D.

năng lượng cơ học.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...