Thế năng là

A.

năng lượng giải phóng khi phân giải chất hữu cơ.

B.

năng lượng ở trạng thái tiềm ẩn.

C.

năng lượng mặt trời.

D.

năng lượng cơ học.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Năng lượng ở trạng thái tiềm ẩn.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...