Thế năng đàn hồi của lò xo treo vật không phụ thuộc vào:

A.

Độ biến dạng của lò xo.

B.

Chiều biến dạng của lò xo.

C.

Độ cứng của lò xo.

D.

Bình phương độ biến dạng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chiều biến dạng của lò xo.

Thế năng đàn hồi của lò xo treo vật không phụ thuộc vào chiều biến dạng của lò xo.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...