Thế mạnh nào khẳng định công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng là ngành công nghiệp trọng điểm?

A.

Có sự hợp tác đầu tư quốc tế.

B.

Nhờ sự tiến bộ của khoa học kĩ thuật.

C.

Có nguồn nguyên liệu đa dạng.

D.

Do sự phát triển nền kinh tế thị trường.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Có nguồn nguyên liệu đa dạng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...