Thể loại thích hợp nhất với xu hướng văn học lãng mạn là gì?

A.

Thơ và các thể kịch

B.

Các thể văn trữ tình và kịch

C.

Thơ và tùy bút

D.

Thơ và các thể văn trữ tình

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...