Thế kỉ XVI - XVII, Nho giáo không còn giữ vị trí độc tôn trong xã hội vì

A.

nhà nước trung ương tập quyền Lê Sơ ra bị sụp đổ

B.

sự phát triển của nền kinh tế hàng hoá 

C.

sự phát triển của Phật giáo và Đạo giáo 

D.

câu A và B đúng

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

câu A và B đúng

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...