Thấy chị M thường xuyên đi làm muộn nhưng cuối năm vẫn nhận chế độ khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chị B nghi ngờ chị M có quan hệ tình cảm với giám đốc K nên đã báo cho vợ giám đốc biết. Do ghen tuông, vợ giám đốc yêu cầu trưởng phòng P theo dõi chị M và bắt chồng đuổi việc chị. Nể vợ, giám đốc K ngay lập tức sa thải chị M. Những ai dưới đây đã vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong lao động?

A.

Vợ chồng giám đốc K, trưởng phòng P và chị M.

B.

Giám đốc K và chị M.

C.

Vợ chồng giám đốc K và trưởng phòng P.

D.

Giám đốc K, trưởng phòng P và chị M.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Chị M thường xuyên đi làm muộn, Giám đốc nghe vợ sa thải chị M.

Vì vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...