Thấu kính mỏng làm bằng thủy tinh có chiết suất đối với tia đỏ là ${{n}_{d}}=1,5145$, đối với tia tím là ${{n}_{t}}=1,5318$. Tỉ số giữa tiêu cự đối với tia đỏ và tiêu cự đối với tia tím là

A. 1.0597
B. 1.2809
C. 1.1057
D. 1.0336
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...