Thấu kính mỏng làm bằng thủy tinh có chiết suất đối với tia đỏ là ${{n}_{d}}=1,5145$, đối với tia tím là ${{n}_{t}}=1,5318$. Tỉ số giữa tiêu cự đối với tia đỏ và tiêu cự đối với tia tím là

A. 1.0597
B. 1.2809
C. 1.1057
D. 1.0336
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...