Thất bại nặng nề nhất của đế quốc Mĩ trong quá trình thực hiện "chiến lược toàn cầu" là gì?

A.

Thắng lợi của cách mạng Trung Quốc năm 1949.

B.

Thắng lợi của cách mạng Việt Nam năm 1975.

C.

Thắng lợi của cuộc cách mạng Hồi giáo I-ran năm 1979.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Thắng lợi của cách mạng Việt Nam năm 1975.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...