Tháp dân số là

A.

biểu đồ biểu diễn kết cấu dân số theo độ tuổi  

B.

biểu đồ biểu diễn kết cấu dân số theo độ tuổi và nam nữ 

C.

biểu đồ biểu diễn kết cấu dân số dựa về mặt sinh học 

D.

biểu đồ biểu diễn kết cấu dân số ở hai lĩnh vực tùy chọn

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

biểu đồ biểu diễn kết cấu dân số theo độ tuổi và nam nữ 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...