Thành phố thường có nhiều chức năng gắn bó với nhau nhưng quan trọng hơn cả là chức năng nào?

A.

Chức năng hành chính.

B.

Chức năng kinh tế.

C.

Chức năng quân sự.

D.

Chức năng du lịch.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chức năng kinh tế.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...