Thành phố nào sau đây không phải là thành phố trực thuộc Trung ương?

A.

Đà Nẵng.

B.

Thanh Hóa.

C.

Hải Phòng.

D.

Cần Thơ

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Thanh Hóa.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...