Thành phố cảng Vla-đi-vtốc nằm trong vùng

A.

Tây Bắc.

B.

U-ran.

C.

Viễn Đông.

D.

Trung tâm đất đen.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...