Thành phố cảng Vla-đi-vtốc nằm trong vùng

A.

Tây Bắc.

B.

U-ran.

C.

Viễn Đông.

D.

Trung tâm đất đen.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Viễn Đông.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...