Thành phần nào sau đây có tác dụng ngăn ngừa sự co dãn quá mức của thành tế bào?

A.

Vi ống.

B.

Vi sợi.

C.

Sợi trung gian.

D.

Ribôxôm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Sợi trung gian.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...