Thành phần kinh tế nào của nước ta có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất?

A.

Khu vực Nhà nước.

B.

Khu vực ngoài Nhà nước.

C.

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.

D.

Khu vực kinh tế tư nhân.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...