Thành phần hóa học của thạch cao sống là:

A.

CaSO4.2H2O. 

B.

CaSO4.H2O hoặc CaSO4.0,5H2O. 

C.

CaSO4.

D.

Ca(H2PO4)2.CaSO4.2H2O.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

CaSO4.2H2O. 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...