Thành phần của dịch mạch gỗ gồm chủ yếu:

A.  Axitamin và vitamin
B.  Xitôkinin và ancaloit
C.  Amit và hooc môn
D.  Nước và các ion khoáng
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...