Thành công lớn của Mĩ trong chính sách đối ngoại là gì?

A.

Lập được nhiều khối quân sự trên toàn thế giới.

B.

Thực hiện nhiều chiến lược qua các đời Tổng thống.

C.

Thực hiện được một số mưu đồ góp phần đưa đến sự sụp đổ của CNXH ở Liên Xô.

D.

Tất cả đều đúng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Thực hiện được một số mưu đồ góp phần đưa đến sự sụp đổ của CNXH ở Liên Xô.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...