Thanh AB tựa trên trục quay O (OB = 2 . OA) và chịu tác dụng của hai lực A và  B FA FB.Thanh AB sẽ quay quanh O theo 

A.

chiều kim đồng hồ.

B.

ngược chiều kim đồng hồ.

C.

không quay, nằm cân bằng.

D.

chưa đủ dữ liệu để trả lời câu hỏi.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Chiều kim đồng hồ.

Ta có: MA/0 = FA . OA

MB/0 = FB . OB

        = FA . 20A = FA . OA > MA/0

Vậy thanh AB quay theo chiều kim đồng hồ.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 3 cân bằng và chuyển động của vật rắn vật lý 10 có lời giải - đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...