Thắng lợi nào đã chuyển cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước từ tiến công chiến lược ở Tây Nguyên phát triển thành Tổng tiến công chiến lược trên toàn chiến trường miền Nam

A.

Thắng lợi trong chiến dịch Đường 14-Phước Long (từ ngày 12-12-1974 đén ngày 6-1-1975)

B.

Thắng lợi của chiến dịch Tây Nguyên(từ ngay 4-3 đến ngày 24-3-1975)

C.

Thắng lợi của chiến dịch Huế-Đà Nẵng (từ ngày 21-3 đến ngày 29-3-1975)

D.

Thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh(từ ngày 26-4 đến ngày 30-4-1975)

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Thắng lợi của chiến dịch Tây Nguyên(từ ngay 4-3 đến ngày 24-3-1975)

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...