Thắng lợi nào đã chuyển cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước từ tiến công chiến lược ở Tây Nguyên phát triển thành Tổng tiến công chiến lược trên toàn chiến trường miền Nam

A.

Thắng lợi trong chiến dịch Đường 14-Phước Long (từ ngày 12-12-1974 đén ngày 6-1-1975)

B.

Thắng lợi của chiến dịch Tây Nguyên(từ ngay 4-3 đến ngày 24-3-1975)

C.

Thắng lợi của chiến dịch Huế-Đà Nẵng (từ ngày 21-3 đến ngày 29-3-1975)

D.

Thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh(từ ngày 26-4 đến ngày 30-4-1975)

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...