Thắng lợi nào đã cho thấy sự lớn mạnh và khả năng thắng lớn của quân ta,sự suy yểu và bất lực của quân đội Sài Gòn,khả năng can thiệp trở lại bằng quân sự của Mĩ là rất hạn chế

A.

Thắng lợi của chiến dịch Đường 14-Phước Long

B.

Thắng lợi của chiến dịch Tây Nguyên

C.

Thắng lợi của chiến dịch Huế-Đà Nẵng

D.

Thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Thắng lợi của chiến dịch Đường 14-Phước Long

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...