Thắng lợi nào của ta đã mở đầu cao trào tìm Mĩ mà đánh,lùng ngụy mà diệt trên khắp miền Nam

A.

Ấp Bắc (Mĩ Tho)

B.

Núi Thành (Quảng Nam)

C.

Vạn Tường (Quảng Ngãi )

D.

Hòa Vang,Chu Lai (Quảng Nam)

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Vạn Tường (Quảng Ngãi )

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...