Tháng 8/1975, bao nhiêu nước châu Âu cùng với Mỹ, Canađa đã ký Định ước Hen-xin-ki

A.

35

B.

36

C.

37

D.

33

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

33

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...