Tháng 8 - 1977, ở Nhật có sự kiện gì thể hiện sự thay đổi trong chính sách ngoại giao?

A.

Học thuyết Phucađa.

B.

Học thuyết Hayatô.

C.

Hiệp ước hào bình và hữu nghị Nhật -Trung.

D.

Học thuyết Kai-phu.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Học thuyết Phucađa.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...