Tháng 2-1959,diễn ra cuộc nổi dậy của đồng bào miền Nam ở đâu?

A.

Vĩnh Thạnh (Bình Định)

B.

Bác Ái (Ninh Thuận)

C.

Trà Bồng (Quảng Ngãi)

D.

Định Thủy,Bình Khánh,Phước Hiệp

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Bác Ái (Ninh Thuận)

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...