Thân thể con người ở nhiệt độ 37°C phát ra bức xạ nào trong các loại bức xạ sau?

A.

Tia Rơn-ghen.

B.

Bức xạ nhìn thấy.

C.

Tia hồng ngoại.

D.

Tia tử ngoại.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Tia hồng ngoại.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...