Thân thể con người ở nhiệt độ 37°C phát ra bức xạ nào trong các loại bức xạ sau?

A.

Tia Rơn-ghen.

B.

Bức xạ nhìn thấy.

C.

Tia hồng ngoại.

D.

Tia tử ngoại.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...