Thân cây to ra do sự phân chia tế bào ở….

A.

biểu bì

B.

ruột

C.

gỗ dác

D.

tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ

Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...