Thái độ đúng đối với tín ngưỡng và tôn giáo là:

A. Không quan tâm tới họ
B. Học hỏi giáo lý của các tôn giáo
C. Đoàn kêt tôn giáo và học những điều hay của các tôn giáo bạn
D. Truyền bá tôn giáo và thực hành giáo luật tôn giáo
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

40 câu hỏi trắc nghiệm Bài 5: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc và tôn giáo - GDCD lớp 12

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...