(TH) Lực lượng chính tham gia phong trào Ngũ tứ ở Trung Quốc ngay từ ngày đầu bùng nổ là

A.

công nhân, nông dân, tiểu tư sản.

B.

sinh viên yêu nước ở Bắc Kinh.

C.

tư sản dân tộc và nông dân.        

D.

công nhân, nông dân ở Vũ Xương.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phương pháp: Sgk 11 trang 79, suy luận. Cách giải: Phong trào Ngũ Tứ ngay từ ngày bùng nổ (4-5-1919) được mở đầu bằng cuộc biểu tình của 3000 học sinh, sinh viên yêu nước tại quảng trường Thiên An Môn, đòi trừng trị những phần tử bán nước.  Sau đó, phong trào mới lan rộng khắp 22 tỉnh và 150 thành phố trong cả nước, lôi cuốn đông đảo các tầng lớp xã hội tham gia. => Lực lượng chính tham gia phong trào Ngũ Tứ ở Trung Quốc ngay từ ngày đầu bùng nổ là sinh viên yêu nước Bắc kinh. Sai lầm và chú ý: Đây là phong trào lần đầu tiên giai cấp công nhân xuất hiện trên vũ đài chính trị như một lực lượng cách mạng độc lập.  

Đáp án đúng là B!        

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...