Tên IUPAC của hợp chất có công thức CH3CH(CH2−CH3)CH(OH)CH3?

A.

2-etyl butan-3-ol.

B.

3-metyl hexan-5-ol.

C.

4-etyl pentan-2-ol.

D.

3-metyl pentan-2-ol.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

3-metyl pentan-2-ol.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...