Tên gọi của các kỉ trong đại Tân sinh lần lượt là:

A.

Thứ hai, Thứ ba.

B.

Thứ tư, Thứ năm.

C.

Thứ hai, Thứ ba, Thứ tư.

D.

Thứ ba, Thứ tư.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Thứ ba, Thứ tư.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 40 phút có lời giải - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...