Tên gọi của các kỉ của đại Trung sinh lần lượt là:

A.

Kỉ Phấn trắng, kỉ Giura, kỉ Tam điệp.

B.

Kỉ Giura, kỉ Tam điệp, kỉ Phấn trắng.

C.

Kỉ Tam điệp, kỉ Giura, kỉ Phấn trắng.

D.

Kỉ Tam điệp, kỉ Phấn trắng, kỉ Giura.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 40 phút có lời giải - đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...