Tế bào nhân sơ được cấu tạo bởi 3 thành phần chính là

A.

màng sinh chất, tế bào chất, vùng nhân.

B.

tế bào chất, vùng nhân, các bào quan.

C.

màng sinh chất, các bào quan, vùng nhân.

D.

nhân hoàn chỉnh, các bào quan, vùng nhân.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Màng sinh chất, tế bào chất, vùng nhân.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...