Tế bào nhận gen cần chuyển được dùng phổ biến là:

A.

Động vật nguyên sinh.

B.

Vi khuẩn Escherichia coli (E. coli).

C.

Tế bào ổ chuột, thỏ.

D.

Thể thực khuẩn.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 4 20 phút có lời giải - đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...