Tế bào nhận gen cần chuyển được dùng phổ biến là:

A.

Động vật nguyên sinh.

B.

Vi khuẩn Escherichia coli (E. coli).

C.

Tế bào ổ chuột, thỏ.

D.

Thể thực khuẩn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Vi khuẩn Escherichia coli (E.coli).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 4 20 phút có lời giải - đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...