Tế bào lai không có đặc điểm nào sau đây?

I. Bộ gen là của hai loài.

II. Được tạo ra do sự dung hợp của hai tế bào trần.

III. Là bộ đơn bội của loài này, kết hợp với bộ đơn bội của loài kia.

IV. Có thể phát triển thành cơ thể mới, khi hội đủ điều kiện.

Phương án đúng là:

A.

I, III.

B.

II,  III.

C.

III.

D.

 I, IV.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

III. Là bộ đơn bội của loài này, kết hợp với bộ đơn bội của loài kia.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 4 20 phút có lời giải - đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...