Tế bào còn non có nhiều không bào nhỏ, khi tế bào trưởng thành không bào sẽ như thế nào?

A.

Các không bào nhỏ vẫn giữ nguyên kích thước không thay đổi.

B.

Các không bào nhỏ có thể sát nhập lại thành không bào lớn.

C.

Các không bào nhỏ lớn lên tạo thành các không bào lớn.

D.

Chỉ có một không bào lớn lên, số không bào còn lại bị tiêu hủy.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Các không bào nhỏ có thể sát nhập lại thành không bào lớn.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...