Tàu hỏa di chuyển trên đường mà đồ thị vị trí của nó theo thời gian như hình vẽ. Đồ thị nào dưới đây diễn tả sự thay đổi của vận tốc theo thời gian là hợp lí nhất?

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

.

Tàu hỏa thực hiện 4 giai đoạn: v > 0; v = 0; v < 0 và v = 0.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 20 câu động học chất điểm vật lý 10 có lời giải - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...