Tất cả giá trị của tham số Trac nghiem online - cungthi.vn để phương trình Trac nghiem online - cungthi.vn có ba nghiệm phân biệt là

A. Trac nghiem online - cungthi.vn
B. Trac nghiem online - cungthi.vn
C. Trac nghiem online - cungthi.vn
D. Trac nghiem online - cungthi.vn hoặc Trac nghiem online - cungthi.vn
Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải: Phương pháp tự luận: Ta khảo sát hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn tìm được Trac nghiem online - cungthi.vn Yêu cầu bài toán Trac nghiem online - cungthi.vn. Vậy chọn Trac nghiem online - cungthi.vn Phương pháp trắc nghiệm: Ta kiểm tra trực tiếp đáp án +Với Trac nghiem online - cungthi.vn giải phương trình Trac nghiem online - cungthi.vn ta bấm máy được ba nghiệm Trac nghiem online - cungthi.vn loại C, D +Với Trac nghiem online - cungthi.vn, giải phương trình Trac nghiem online - cungthi.vn ta bấm máy được hai nghiệm Trac nghiem online - cungthi.vn loại B Vậy chọn Trac nghiem online - cungthi.vn

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...