Tất cả giá trị của tham số Trac nghiem online - cungthi.vn để đồ thị hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt là

A. Trac nghiem online - cungthi.vn
B. Trac nghiem online - cungthi.vn
C. Trac nghiem online - cungthi.vn
D. Trac nghiem online - cungthi.vn
Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:Phương pháp tự luận: Phương trình hoành độ giao điểm của Trac nghiem online - cungthi.vn và trục Trac nghiem online - cungthi.vn: Trac nghiem online - cungthi.vn.
Trac nghiem online - cungthi.vn
Ta khảo sát hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn và cũng chỉ là tìm Trac nghiem online - cungthi.vn.

Cụ thể Trac nghiem online - cungthi.vn. Do đó yêu cầu bài toán Trac nghiem online - cungthi.vn .

Vậy chọn Trac nghiem online - cungthi.vn Phương pháp trắc nghiệm:

+ Với Trac nghiem online - cungthi.vn ta có phương trình Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn loại B, D + Với Trac nghiem online - cungthi.vn, ta có phương trình Trac nghiem online - cungthi.vn có 3 nghiệm Trac nghiem online - cungthi.vn loại C

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 2 về sự tương giao giữa hai đồ thị - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...