Tập nghiệm của hệ bất phương trình img1 là:

A.

img1        

B.

 img1.        

C.

 img1.        

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Chọn B img1.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...