Tập xác định của hàm số  là kết quả nào sau đây?

A.

D = R

B.

D = R \ {0} 

C.

D = [-1 ; 1]

D.

D = [0 ; 1].

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

D = [-1 ; 1]

 xác định khi và chỉ khi:

1 - x2 ≥ 0 ⇔ x ∈ [-1 ; 1].

Vậy D = [-1 ; 1].

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...