Tập xác định của hàm số  là kết quả nào sau đây?

A.

D = R

B.

D = R \ {0} 

C.

D = [-1 ; 1]

D.

D = [0 ; 1].

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...