Tập xác định của hàm số  là kết quả nào sau đây?

A.

D = R

B.

D = R \ {0} 

C.

D = [-1 ; 1]

D.

D = [0 ; 1].

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

D = [-1 ; 1]

 xác định khi và chỉ khi:

1 - x2 ≥ 0 ⇔ x ∈ [-1 ; 1].

Vậy D = [-1 ; 1].

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 40 phút - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...