Tập xác định của hàm số  là:

A.

D = [-2 ; 5]

B.

D = R \ [-2 ; 5]

C.

D = R \(2 ; 5)

D.

D = R

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

D = R \ [-2 ; 5]

Hàm số:  xác định khi và chỉ khi x2 - 3x - 10 > 0 ⇔ x < -2 hay x > 5.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 40 phút - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...