Tập xác định của hàm số y = ln(lnx) là:

A.

(0 ; 1)

B.

(0 ; +∞)

C.

[0 ; +∞)

D.

(1 ; +∞)

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Hàm số y = ln(lnx) xác định khi lnx > 0. Do đó x > 1.

Vậy tập xác định của hàm số y = ln(lnx) là (1 ; +∞).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 20 phút - Đề số 12

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...