Tập xác định của hàm số  là:

A.

(-1 ; +∞)

B.

(0 ; +∞)

C.

(-1 ; 0]

D.

(-1 ; 0)

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Vậy tập xác định của hàm số  là (-1 ; 0)

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 20 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...