Tập nghiệm của phương trình log6[x(5 - x)] = 1 là:

A.

{2 ; 3}

B.

{4 ; 6}

C.

{1 ; -6}

D.

{-1 ; 6}

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...