Tập nghiệm của phương trình log4[x(4 - x)] = 1 là:

A.

{2 ; 1}

B.

{2 ; -2}

C.

{2 ; -6}

D.

{2}

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Ta có: log4[x(4 - x)] = 1 ⇔ x(4 - x) = 4 ⇔ x2 - 4x + 4 = 0 ⇔ x = 2.

Vậy tập nghiệm của phương trình log4[x(4 - x)] = 1 là {2}.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 40 phút - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...