Tập nghiệm của phương trình log4[x(4 - x)] = 1 là:

A.

{2 ; 1}

B.

{2 ; -2}

C.

{2 ; -6}

D.

{2}

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 40 phút - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...