Tập nghiệm của phương trình log4x2 = log25 là:

A.

{-5 ; 5}

B.

{5}

C.

D.

{- ; }

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Vậy tập nghiệm của phương trình log4x2 = log25 là {-5 ; 5}.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 20 phút - Đề số 11

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...