Tập nghiệm của phương trình  là :

A.

{2}

B.

{2 ; 3}

C.

{4 ; 6}

D.

{1 ; 6}

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phương trình đã cho tương đương với:

Vậy phương trình có hai nghiệm là x = 2 và x = 3.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 40 phút - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...